• Premium Houtproducten
  • Duurzame houtsoorten
  • Snelle levertijd

Instandhouding van bossen door

Duurzaam bosbeheer

Als leverancier van bewerkt zacht en hardhout is Zwart Houtbewerking zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zwart Houtbewerking werkt voor de inkoop van hout samen met betrouwbare leveranciers, welke op een verantwoorde wijze hun inkoop in verschillende landen doen.

Duurzaam bosbeheer, ook wel verantwoord bosbeheer genoemd, moet waarborgen dat op een juiste manier wordt omgegaan met het milieu, mens en economie. Het is meer dan alleen het aanplanten van een nieuwe boom voor elk gekapt exemplaar. Het betreft een uitgebreid pakket van maatregelen op het gebied van de houtoogst en bosverzorging, het welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen, werkomstandigheden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

bos-armen-1


Betrouwbare leveranciers

binnen Europa

Zwart Houtbewerking steunt de initiatieven die wereldwijd worden ondernomen om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Wij kopen hout van leveranciers die producten leveren afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen.

Een groot deel van het hout dat wordt ingekocht door Zwart Houtbewerking is afkomstig uit Scandinavie en de Baltische staten. De leveranciers waarmee wordt samengewerkt beheren bossen volgens de geldende boswetgeving en volgens richtlijnen voor duurzaam bosbeheer. Er wordt ingekocht via de volgende keurmerken:


Forest Stewardship Council ® (FSC®)

geregistreerd onder het label licentienummer: FSC-C016391.

Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC)

geregistreerd onder het label licentienummer: PEFC/30-32-162.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: